Valborgsmarknaden

Styrelsen har tillsammans med den operativa organisationen beslutat att inte förnya avtalet med Axels Tivoli. Det innebär att HS inte kommer arrangera Valborgsmarknaden 2012. Vi satsar istället all energi på att utveckla simverksamheten, bland annat finns planer på en egen tävling i vår nya simarena.

Läs mer i ett brev från vår ordförande, klicka här.