https://hssim.com/2018/03/16/hs-arsmote-17-april-2018/

Information angående fotografering och filmning i simhallar och omklädningsrum

Information angående fotografering och filmning i simhallar och omklädningsrum

 

Vi på Helsingborgs Simsällskap undanber att föräldrar och närstående fotograferar eller filmar inne i simhallen eller i omklädningsrum i alla simarenor.

Detta då det kan upplevas kränkande att utan att ha tillfrågats hamna på någon annans bilder.

I simarenor och omklädningsrum förekommer även personer där integriteten kan kränkas på grund av exempelvis skyddade personuppgifter, vårdnadstvister och liknande.

 

Vi önskar att alla visar respekt för detta.

 

Helsingborgs Simsällskap