LZR Racer Elite2 openback

Nya riktlinjer för användandet av tävlingsdräkt för barn 12 år och yngre

http://www.svensksimidrott.se/Varagrenar/Simning/Nyheter/riktlinjerforanvandningavtavlingsdrakterisimning