Årsmötet inställt!

Styrelsen har på grund av rådande omständigheter beslutat att ställa in årsmötet den 14/4-20.
Den sittande styrelsen fortsätter sitt arbete i nuvarande form.

Ny kallelse kommer att skickas ut när nytt datum är bestämt.

Med vänlig hälsning

Helsingborgs Simsällskap