Antal tillfällenPris PlatserNivåer
Babysim8 x 30 min (helger)
alt
8 x 20 min
750 kr i kursavgift +
450 kr i medlemsavg
alt
550kr i kursavgift +
450 kr i medlemsavg
Filborna
Ramlösa (endast lördagar)
3-7 mån
7-12 mån
16 x 30 min 1500 kr i kursavgift+
450 kr medlemsavg
Filborna
Ramlösa (endast lördagar)
Minifirre Blå
Minifirre Röd (1-2 år)
Minisim16 x 30 min 1500 kr i kursavgift +
450 kr i medlemsavg
Filborna
Ramlösa (endast lördagar)
Sjöstjärna Blå (2-3 år)
Sjöstjärna Röd (3-3,5 år)
Avbokning samt återbetalning
1 vecka innan kursstartKursavgiften återbetalas med ett avdrag för 150 kr i admin avgift
1-7 dagar innan kursstart 75 % av kursavgiften återbetalas med ett avdrag för 150 kr i admin avgift
Senare avbokningIngen återbetalning
Frånvaro pga sjukdom Vid frånvaro eller sjukdom sker ingen återbetalning med undantag om frånvaron beror på långvarig sjukdom som kan bekräftas med läkarintyg och som innebär en sammanhängande frånvaroperiod på minst 5 veckor. Kontakt med föreningen måste ske snarast möjligt dock senast 2 veckor efter sjukdomsperioden om det ska vara aktuell för ev kompensation.
Medlemsavgift kan ej återbetalas
Ett familjemedlemskap kostar 450 kr och gäller från den 1 januari- 31 december.
Tänk på att de är barnet som ska ha ett konto -annars går det inte att boka!!

Babysim för barn mellan 3 mån- ca 2 år

I babysim låter vi barn och föräldrar upptäcka vattnet och dess egenheter.

Genom en positiv kontakt med vatten får barnet en vattenvana som de har glädje av hela livet.
Det gäller att Du som förälder är aktiv så att ditt barn utvecklas.
På Filborna får båda föräldrarna vara med i bassängen och dela barnets upplevelse.
På Ramlösa är det endast en förälder som kan vara med i vattnet. På Ramlösa måste även alla vuxna
ha badmössa på sig när de är i vattnet. Våra instruktörer handleder er och ger er olika övningar och
tips så att badstunden blir kul och lärorik

Vi har verksamhet på Filborna Arena och Ramlösa Bassängen ( endast lördag förmiddag ).
Instruktörerna är utbildade och godkända av Svenska Simförbundet.

Babysim  3 mån-1 år

Vi har fem kursstarter för de barn som är mellan 3 månader och 1 år.
På våren i vecka 2 samt 10 och på hösten i vecka 34 samt 42.
I vecka 18 börjar en kurs som vände sig enbart till nybörjare.

Varje kurs år löper under 8 veckor med ett badtillfälle i veckan.
Barnen delas in i olika nivåer beroende på deras ålder.

Minifirre 1-2 år
När barnen är mellan 1 och 2 år så löper kurserna på 16 veckor med start i vecka 2 och 34.
På vår bokningssida hittar ni vilka datum respektive kurs går att boka.

I bassängen kommer vi att fortsätta med de övningar som ni redan har blivit introducerade
till och vidareutveckla dessa. Eftersom barnen nu är inne i en period där utvecklingen går fort
och det sker mycket framförallt i deras motoriska utveckling så blir det nu möjligt att introducera
flera övningar. Vattnet bjuder på många äventyr och nu kommer de att få känna på lite mer av
friheten man kan ha i  vattnet.

Minisim/Sjöstjärnor

I minisim lär vi barnen att genom lek och övning träna sin vattenvana, vilket är grunden till
simkunnighet. Genom att använda barnets glädje och energi kan små barn lära sig att simma!
I valet av simsätt måste hänsyn tas till barnets motoriska mognad. Det är därför bra att börja
med de simsätt som har de enklaste rörelsemönstren och som är lätt att koordinera.
Barnets första simsätt blir då vanligtvis crawl eller ryggsim.

Sjöstjärnan Blå

Sjöstjärnan Blå är för barn mellan 2-3 år och Sjöstjärnan Röd 3-3,5 år
När barnen är mellan 2 och 3,5  år så löper kurserna på 16 veckor med start i vecka 2 och vecka 34.
Barnen är indelade efter ålder i grupperna.

I Sjöstjärna Blå går man två terminer. Nu kommer vi att rikta in oss mer mot simning. Vi kommer att
träna benspark i både rygg och magläge dvs lägga grunderna till crawl och ryggsim. Många övningar
kommer att återkomma flera gånger då det är viktigt att barnen får möjlighet att repetera och riktigt
befästa de färdigheter som de lärt sig – repetition är kunskapens moder! Nu har säkert de små
stjärnorna att upptäcka vattnets dragningskraft, därför kommer vi även att träna på den respekt
som vi alla måste ha för vattnet. Vattnet är spännande men man måste ha respekt för det.

Sjöstjärnan Röd 

I sista steget på Minisim Sjöstjärna Röd kommer vi nu lägga ännu mer fokus på simning och
Simningens ABC . Förutom att träna benspark i både rygg och magläge kommer vi nu även att
kombinera det armtagen i framför allt crawl. Att kunna flyta, glida och andas ut i i vatten är andra
saker som vi kommer att träna på. Precis som tidigare kommer många övningar återkomma flera
gånger då det är viktigt att barnen får möjlighet att befästa de färdigheter som de lärt sig. Givetvis
kommer vi även att göra massa andra saker som är kul , så som hoppa i , göra kullerbytto, springa på
flytflak mm.Vid två tillfällen kommer vi även att träna på att vara på grunt vatten

På vår bokningssida hittar ni vilka datum respektive kurs går att boka.