Lyckat sponsorsim!

Ett stort tack till alla simmare, funktionärer och våra generösa…