Avbokning samt återbetalning

Regler och rutiner beträffande avbokning och
återbetalning av kursavgifter

    • Avbokning kan göras upp till 1 vecka innan kursstart.
     Kursavgiften återbetalas med ett avdrag för 150 kr i adm avgift.
    •  Avbokning som sker innan kursstart ( 1-7 dagar ).
     75% av kursavgiften återbetalas samt avdrag 150 kr i adm avgift.
    • Avbokning som sker innan lektion 4.
     50% av kursavgiften samt avdrag 150 kr i adm avg.
    • Avbokning innan lektion 7.
     Läkarintyg krävs för återbetalning.
     50 % av kursavgiften samt 150 kr i adm avg.
    • För att återbetalning av kursavgift ska ske pga sjukdom/skada krävs det läkarintyg samt
     frånvaro från minst 5 tillfällen/veckor(2ggr i veckan) i följd, samt avdrag 150 kr i adm avgift.
    • Senare avbokning.
     Ingen återbetalning.
    • Medlemsavgift återbetalas ej.