Frågor?

Ni når oss på vår telefontid på måndag – fredag  kl 9.00-11.30 under pågående termin,

Telefonnummer 042-450 84 00, tryck sen 1.

Eller så mailar ni till: simtraning@hssim.com under pågående termin.