Öresund Open Water Swim

Vad är Öppet Vatten-simning (eller Open Water simning)?

Öppet Vatten-simning, internationellt känt som “open water swimming”, är en simsport som liknar tävlingssimning. Skillnaden är att Öppet Vatten-simning utövas utomhus i hav, insjöar, floder och havsvikar, istället för simbassänger. Internationella mästerskap hålls på 5, 10 och 25 km. Det är också en delgren i triathlon med distanser upp till 3.860 meter i en IronMan.

Tävlingarna äger rum i öppet vatten och är nästan alltid med frisim (valfritt simsätt, där eliten använder crawl). Förhållandena blir annorlunda mot bassäng. Till exempel för att det inte finns en linje på botten att följa (och normalt syns inte botten), normalt sett simmar man därmed inte den absolut kortaste vägen utan det kan bli lite krokigt. Det kan också vara vågor och strömt, särskilt om simningen är i havet. En annan skillnad är att alla ofta startar samtidigt på samma bana, vilket gör att det kan bli trångt i starten.

I Öppet Vatten-simning kan våtdräkt tillåtas beroende på loppets regler, sträcka och vattentemperatur. Det är oftast av säkerhetsskäl som våtdräkt används, då det är riskabelt att tappa för mycket värme. En våtdräkt ger också en betydande fördel eftersom simmaren flyter bra med den. Simmarna kan även ligga rakt bakom varandra och det är en fördel för den som ligger, ungefär som i cykel.

Jag har aldrig simmat en så lång distans utomhus eller deltagit i en simtävling tidigare – kan jag delta?

Öresund Open Water Swim är ett motionslopp för simmare på olika nivåer. De flesta deltagarna har inte simmat en så lång distans i öppet vatten tidigare – så du är inte ensam!

Tidigare var ett halvt- eller helt marathonlopp enbart för seriösa tävlingslöpare. Idag är bilden annorlunda, löpare på olika nivåer springer i dag långlopp. Bakom deltagandet ligger dock gedigen träning på individuell nivå. Motsvarande förhållande gäller även för ett längre simlopp i öppet vatten. Med ett bra träningsprogram klarar de flesta att simma 800 m.

Hur tränar jag inför loppet?

Du kan träna till loppet i en simbassäng med ökande distansmål så att du till slut når hela distansen med betryggande marginal. Helsingborgs Simsällskap kommer både att köra träningsgrupper och clinics för träning för öppet vatten.

Vad händer om jag inte kan simma hela sträckan?

Vi har som mål att motivera så många simmare på olika nivåer som möjligt. Öresund Open Water Swim vill att simningen ska upplevas på ett säkert sätt för var och en. Dock är det av vikt att du är säker på att du klarar av att simma din distans. Skulle något inträffa under simningen, som gör att du ej kan fullfölja loppet, kommer hjälp att finnas tillhands.

För att orka simma hela sträckan bör du i god tid planera och lägga upp ett träningsschema på din nivå. Vill du ha hjälp med att lägga upp träningsschemat kan du gå med i någon av våra träningsgrupper.

Om du behöver hjälp under loppet ska du trampa vatten och vifta med armarna högt upp. Försök att få kontakt med någon av de kajaker och båtar som är ute och bevakar simmarna. Som medsimmare bör du också hjälpa till att påkalla hjälp om du ser att någon behöver detta. En sluttid är ALDRIG viktigare än säkerhet för deltagarna.

Om du behöver bryta och går upp någonstans längs banan, meddela då en av våra funktionärer.

Kan jag använda våtdräkt och vilken sorts våtdräkt ska jag använda?

Det är frivilligt att använda våtdräkt. Om du väljer att simma i våtdräkt så ska du använda en välsittande våtdräkt, anpassad för simning. Dessa våtdräkter är vanligtvis gjorda av flexibelt neoprene, ett material som gör att du kan simma normalt samtidigt som du isolerar kroppen från kyla.

Det viktigaste är att oavsett vilken våtdräkt du väljer att använda – den måste sitta bra. Våtdräkten ska vara snäv att få på, så inget vatten flyter omkring inuti våtdräkten. Vatten inuti våtdräkten kan också försämra din simning.

Vi rekommenderar starkt att våtdräkt används, speciellt för de som ej är vana vid öppet vatten-simning och särskilt de som väljer den längre distansen. Är det 17-18 grader i vatten är det väldigt mycket kallare än vad det är i bassäng. Med våtdräkt håller du inte bara värmen uppe utan den ökar också din flytkraft betydligt. Handskar är dock inte tillåtet i öppet-vatten-tävlingar.

Simförbundets riktlinjer är att vid 16-18 grader rekommenderas starkt våtdräkt, över 18 grader är det frivilligt, under 16 grader är det obligatoriskt.

Vad är skillnad mellan startgrupperna?

Dels ska man välja om man vill simma 800 meter eller 2 400 meter. Var ärlig mot dig själv och välj inte en längre sträcka än du har fullföljt tidigare och vet att du klarar av. Sedan vill vi även att du ska välja om du vill starta i den snabba gruppen eller den något långsammare. Startar man i den snabbare gruppen får man vara beredd på lite tuff kamp i början med risk för spark i ansikte och nedtryckt huvud då alla har bråttom iväg. I de snabbaste grupperna ska man kunna fullfölja hela distansen med crawl. Vi kan inte garantera plats i en viss startgrupp, men vår förhoppning är att vi kan tillfredsställa alla önskemål om startgrupper. Givetvis kan man också i respektive startgrupp vara långt fram (trångt) eller dra sig längre bak.

Kan simmare med funktionsnedsättning delta?

Självklart! Om du har några specifika frågor kring ditt deltagande i Öresund Open Water Swim – vänligen mejla: openwater@hssim.com

Är det tillåtet att klä ut sig vid deltagandet?

Utrustning eller kostymer som försvårar för simningen eller som kan innebära svårigheter eller skada för sig själv eller andra simmare är INTE tillåtet. Om du trots allt vill klä ut dig under tävlingen, v v maila ett foto på den utrustning/utklädnad som du vill använda till ansvarig på följande mailadress: openwater@hssim.com . Du kommer därefter att få ett svar om utklädnaden godkänns av tävlingsledningen.

Det slutgiltiga beslutsfattandet i frågan kommer att fattas av tävlingsledningen på tävlingsdagen. Något som ej anses säkert för tävlingen kommer ej att godkännas.

Vattentemperatur vid Öresund Open Water Swim?

Temperaturen vet vi inget om i förväg, dock kan man via historiska data anta vad temperaturen är i slutet av juli. En rimlig gissning är då att vattentemperaturen är mellan 17 och 21 grader.

Kan man få anmälningsavgiften återbetald vid skada?

Anmälningsavgiften betalas tillbaka vid skada som är anmäld före 1 juli 2015, mot uppvisande av läkarintyg. Vid återbetalning kommer 50 kr i administrationsavgift att dras ifrån anmälningsavgiften.

Vad händer om Öresund Open Water Swim ställs in p g a oförutsedda händelser?

På grund av yttre omständigheter, som ett simlopp i öppet vatten kan ställas inför, kan Öresund Open Water Swim bli tvunget att ställas in, förändra banan eller skjuta upp loppet. Detta kan ske före loppet eller på själva tävlingsdagen om något oförutsett inträffar. Detta kan vara händelser som faller inom force majeur regeln såsom väderförhållanden där tävlingen ej går att genomföras.

Om tävlingen ej går att skjutas upp, då kommer hela anmälningsavgiften att återbetalas.

Meddelande om inställande eller uppskjutande av tävlingen kommer att meddelas via mejl på den adress som du har angivit vid din anmälan.

Finns det andra Öppet Vatten-tävlingar?

Ja, absolut finns det andra Öppet Vatten-tävlingar, Vansbrosimningen är Sveriges största och ett av världens största simlopp. Läs mer om öppet vatten i Sverige på Simförbundets hemsida.