Funktionärsinfo

Våra funktionärer utgör en viktig del av vår tävlingsorganisation.

Vi arbetar hårt för att utbilda och fortbilda våra funktionärer. Till en normal tävling behöver vi 30-40 funktionärer, så det är lätt att räkna ut att för många blir vi aldrig …!
Ta chansen att komma med i gemenskapen och på köpet får du en grundlig utbildning i simningens ädla regelkunskaper. Nedan hittar du diverse information som kan vara till nytta. Info om kurserna hittar under utbildningar.

Tävlingskommittén består av :

Ordförande

Funktionärskallare

Kanslist

Tekniska gruppen

0737-19 17 99

0725-62 37 40

042-450 84 12

Tävlingar 2019

Egna arrangemang

Mer funktionärsinfo
Kalender

Utbildningar 2019

Om ovan datum inte fungerar så gör din  intresseanmälan här, så kontaktar vi dej vid nästa utbildningstillfälle.

SSF Regler

Kapitel 4, Tävlingsregler för simning
Kapitel 3, Mästerskaps- och rekordbestämmelser
Kapitel 2, Allmänna bestämmelser
SSF Tävlingsplanering för 2017-2020