Funktionärsinfo

Våra funktionärer utgör en viktig del av vår tävlingsorganisation.

Vi arbetar hårt för att utbilda och fortbilda våra funktionärer. Till en normal tävling behöver vi 30-40 funktionärer, så det är lätt att räkna ut att för många blir vi aldrig …!
Ta chansen att komma med i gemenskapen och på köpet får du en grundlig utbildning i simningens ädla regelkunskaper. Nedan hittar du diverse information som kan vara till nytta. Info om kurserna hittar under utbildningar.

Evenemangskommittén

Syftet med evenemangskommittén är att, på uppdrag av styrelsen, planera de evenemang som HS kommer att genomföra eller bidra till under det kommande verksamhetsåret. I arbetet ingår att göra både sportsliga och ekonomiska bedömningar för samtliga evenemang som ska ligga till grund för hela evenemangsplaneringen. Det ska uppföras genomarbetade evenemangsbudgetar och uppföljning av utfall.
Kommittén sammankallar och leder möten med evenemangsgrupper inför varje större evenemang (ÖM, LH Games, Speedo SM, Mästerskap etc).

Evenemangskommittén består av :

Ordförande

Teknik

Funktionärer

Sportsligt upplägg

Kansli

0732-32 19 21

0737-19 17 99

0725-62 37 40

042-450 84 13

042-450 84 12

Tävlingar 2019

Egna arrangemang

Mer funktionärsinfo
Kalender

Utbildningar 2020

Nya utbildningstillfälle meddelas inom kort
Om ovan datum inte fungerar så gör din  intresseanmälan här, så kontaktar vi dej vid nästa utbildningstillfälle.

SSF Regler

Kapitel 4, Tävlingsregler för simning
Kapitel 3, Mästerskaps- och rekordbestämmelser
Kapitel 2, Allmänna bestämmelser
SSF Tävlingsplanering för 2017-2020