Skolsim

Från och med höstterminen 2014 integrerades skolsimsundervisningen  med
Helsingborgs Simsällskaps ”vanliga” simundervisning – Kul i Vatten. Detta innebar
nya rutiner både beträffande innehåll och organisationen.

Simlärare
Ansvarig för skolsimmet vid bassängkanten kommer att vara Cornelia
Hon kommer att ha hjälp av  Kamil på lektionerna.

Kontaktpersoner
Vi kommer att ha en kontaktperson som du kan nå dagligen Annika Jeffsell på 042-450 84 12
och ansvarig för upplägget och schema mm kommer Malin samråd med Lena Andersson-Stenquist vara.

För vilka elever
Undervisningen vänder sig till elever i årskurs 1 och 2. Viss ”restsimsundervisning” kommer
att erbjudas, men hur mycket restsim som kan erbjuda är beroende av hur många 1:a och
2:a klassare som finns just detta läsår. Givetvis kommer vi att vara behjälpliga med
simundervisning till elever i andra årskurser som behöver mer tid för att nå sin simkunnighet
men den ”pengapåse” som vi får avser elever i årskurs 2 och därefter årskurs 1. De i årskurs 2
kommer att erbjudas 10 lektionstillfällen. De elever som går i 1:a klass erbjuds 5 lektioner.
Ni är välkommen att boka simundervisning för andra årskurser via Annika Jeffsell till gällande
taxa för bassängutrymme samt simlärare.

Schema
Ni kommer att kunna hitta schemat på vår hemsida www.hssim.com där det även kommer
att finnas information ang hur vi arbetar med simundervisningen. Som med allting annat
finns det vissa tider som är mer populära än andra. Vi kommer att jobba för att det ska vara
så bra så möjligt för alla deltagande.Vi kommer givetvis att ta hänsyn till transportsträcka,
bussar mm.

Klasslistor
Vi är medvetna om att många av de elever som kommer till oss i skolsimmet även simmar hos
oss på sin fritid.Vi har därför ett önskemål om att ni minst 10 dagar innan påbörjad
undervisningsperiod skickar klasslista till skolsim@hssim.com. På så sätt kan vi redan innan
första lektionen få en uppfattning om elevernas simnivå . Då simundervisningen är avslutad
kommer läraren eller den som följt med eleverna till undervisningen en dokumentation över vad eleverna kan och om de har uppnåt simkunnigheten.

Gruppstorlek

För att undervisning ska bli så bra som möjligt för era barn så kan vi ta emot högst 25 barn
per lektion. Bassängutrymmet är begränsat och om det är fler barn i grupperna kommer de
inte ha lika bra möjlighet att utveckla sin simning.

Simma hela livet
I Helsingborgs Simsällskap bedriver vi simundervisning utifrån de riktlinjer som Svenska
Simförbundet har. Vi vill att simkunnigheten ska var livslång och att barnen ska lära sig
simningen på ett glädjefullt och inspirerande sätt. Genom övningar i alla fyra simsätt vill
vi stimulera barnens motorik och göra undervisningen spännande.Simning är en färskvara!
Många lär sig simma under den period då man växer mycket och man har kanske inte riktigt
koll på sina armar och ben. Därför är det viktigt att man kontinuerligt provar sin simkunnighet.
När man har blivit läskunnig så slutar man inte med att läsa utan man håller det vid liv och
utvecklar det. Det är samma med simkunnigheten. Vi kommer att återkomma till er med
erbjudande om simkunnighetskontroller.Detta kommer att starta våren 2018.

Vad är viktigt att eleverna kan
1. Vattenvana
Vattenvana är viktig för simkunnigheten. Om man inte är bekväm med att komma
under vattenytan utan att man får panik då hjälper det inte att man kan simma flera
hundra meter utan att doppa huvudet. Ramlar man i och huvudet kommer under vattenytan,
är risken stor att man drabbas av panik och simtagen är långt borta. Att vara vattenvan innebär
inte bara att man kan doppa huvudet utan att känna obehag och t.ex. gnugga ögonen utan även
att man kan ligga på vattenytan ett par sekunder utan några simhjälpmedel.

2. Vända sig i vattnet
Är man bekväm i vattnet så kan man röra sig och ändra position i vattnet obehindrat.
Om ett barn ramlar ner i vattnet är det viktigt att de kan vända utan att ta hjälp av en kant eller botten.

3. Simkunnigheten
Simkunnighetsdefinitionen som används av de nationella simförbunden och livräddnings
-organisationerna i Norden lyder:
”Simkunnig är den som faller i vattnet, får huvudet under ytan och efter att ha
tagit sig upp till ytan, på djupt vatten simmar 200 m i en följd, varav 50m ryggsim.”
Man har i denna definition inte angivet något simsätt utan de enda riktlinjerna som finns
är att det ska simma i mag- resp ryggläge. I magläge kan man simma på tre olika sätt;
bröstsim, crawl och fjärilsim. Det är med simsätten som med mycket annat, man kan ha
olika lätt för de olika sätt att simma, det viktiga är att man utför simsättet på ett tekniskt
rätt sätt. Genom variation av de olika simsätten i undervisningen kommer alla barn
säkert hitta glädjen i att simma. När man gör simkunnighetsprovet får man inte ha simglasögon.

4. Livräddning
Givetvis kommer eleverna även att lära sig livräddning . Vi kommer att gå igenom bad, båt och
isvett samt larmrutiner med dem. De kommer även att få träna på att hjälpa en nödställd med
förlängd arm samt utföra kast med livboj med lina till nödställd.

Simkunnighet i läroplanen
Att kunna simma är en förutsättning för att få betyg i idrott i årskurs 6. Det finns även krav på
vad man ska kunna i vattnet i årskurs 3. Här hittar du vad som står i läroplanen i årskurs 1-3 resp 4-6.

Centralt innehåll
I årskurs 1-3
Rörelse
Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
I årskurs 4-6
Rörelse
Simning i mag- och ryggläge.

Kunskapskrav
Kunskapskrav för betygen E-A i slutet av årskurs 6:
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
I kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa går det att läsa följande om
“Lekar i vattnet och simning” för årskurs 1-6:
Lekar och rörelser i vatten är en central del av undervisningen under de första åren.
Vi bor i ett land med mycket kust och många sjöar. Att kunna simma är därför en viktig förmåga
för att kunna utnyttja hav och sjö för rekreation och för att förhindra olyckor. Simning är också en
fysisk aktivitet, en träningsform och en motionsform. Eleverna i årskurserna 1-3 ska få utveckla
vattenvana genom att leka i vatten och föra övningar där de tränar på att balansera och flyta,
för att sedan lära sig att simma i mag- och ryggläge. Simning återkommer som en del av innehållet
i årskurserna 4-6, men där ligger betoningen mer på simningen i sig. Kursplanen anger att det handlar
om simning i mag- och ryggläge och pekar inte ut några specifika simsätt. Här får läraren välja vilka
simsätt som lärs ut. Det primära är att eleverna lär sig simma och att klara olika situationer i och vid vatten.

Bokning och schema
Ni hittar schema på fliken -schema under skolsim
Har ni några frågor undringar kontakta oss på skolsim@hssim.com