Simundervisningen sker på Filbornabadet samt Simhallsbadet på Söder

På Söderbadet sker undervisningen tisdag och torsdag förmiddag och på
Filbornabadet alla veckodagar.
Undervisningen sker oftast 2 gånger per vecka under 5 veckor.
På Filborna är det måndagar och onsdagar samt tisdagar och torsdagar.
De klasser som har undervisning endast 1 gång i veckan har det på fredagar.